Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.99
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Klasa ta obejmuje produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Klasa ta obejmuje:
-  produkcję suszarni do drewna, pulpy papierowej, papieru, tektury lub innych materiałów, z wyłączeniem produktów rolnych i wyrobów tekstylnych, 
-  produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich, maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu na różnego rodzaju materiałach,
-  produkcję maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, formowanych elementów ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do pisania itp.,
-  produkcję maszyn do produkcji półprzewodników,
-  produkcję wielozadaniowych robotów przemysłowych przeznaczonych do wykonywania funkcji specjalnych,
-  produkcję różnorodnych specjalistycznych maszyn i wyposażenia, takich jak:
 •   maszyny do montażu lamp elektrycznych i elektronicznych, lamp elektronowych lub żarówek,
 •   maszyny do wytwarzania lub hartowania szkła i wyrobów szklanych, szklanych włókien lub przędzy,
 •   maszyny i urządzenia do rozdzielania izotopów,
-  produkcję sprzętu do osiowania i wyważania opon; sprzęt do wyważania, z wyłączeniem wyważania kół,
-  produkcję centralnych systemów smarowania,
-  produkcję maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do katapultowania oraz podobnych maszyn i urządzeń,
-  produkcję łóżek opalających,
-  produkcję urządzeń automatycznych kręgielni (np. urządzeń do ustawiania kręgli),
-  produkcję karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek
Klasa ta nie obejmuje:
-  produkcji urządzeń dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach grupy 27.5,
-  produkcji fotokopiarek itp., sklasyfikowanej w 28.23,
-  produkcji maszyn do obróbki ebonitu, tworzyw sztucznych lub szkła na zimno, sklasyfikowanej w 28.49,
-  produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.