Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.1
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.:
-   uprawę roślin, które rosną nie dłużej niż przez dwa sezony wzrostu, 
-   uprawę roślin w celu produkcji nasion.