Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.12
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Klasa ta obejmuje: 
-    produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram, 
-    produkcję metalowych ścianek działowych mocowanych do podłogi.