Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.11
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Klasa ta obejmuje: 
-  produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa i ich części (wieży, masztów, kratownic, mostów itp.),
-  produkcję metalowych szkieletów konstrukcyjnych dla przemysłu (szkieletów dla pieców hutniczych, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych itp.),
-  produkcję prefabrykowanych budynków, głównie z metalu, takich jak: 
 •   baraki instalowane na miejscu budowy, modułowe elementy pawilonów wystawowych itp.
Klasa ta nie obejmuje: 
-  produkcji części dla kotłów okrętowych i energetycznych, sklasyfikowanej w 25.30, 
-  produkcji gotowych elementów torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99,
-  produkcji sekcji statków, sklasyfikowanej w 30.11.