Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

24.54
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
Klasa ta obejmuje: 
-    odlewnictwo części z metali ciężkich,
-    odlewnictwo części z metali szlachetnych,
-    odlewnictwo ciśnieniowe/kokilowe części z metali nieżelaznych.