Produkcja ceramicznych kafli i płytek

23.31
Produkcja ceramicznych kafli i płytek
Klasa ta obejmuje:
-    produkcję nieogniotrwałych ceramicznych kafli, płytek ściennych, kostek, mozaiki itp.,
-    produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych.
Klasa ta nie obejmuje:
-    produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru), sklasyfikowanej w 22.23,
-    produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20,
-    produkcji cegieł, dachówek z wypalanej gliny, sklasyfikowanej w 23.32.