Produkcja szkła gospodarczego

23.13
Produkcja szkła gospodarczego
Klasa ta obejmuje:
-    produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu,
-    produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.
Klasa ta nie obejmuje:
-    produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 32.40.