Chów i hodowla bydła mlecznego

01.41
Chów i hodowla bydła mlecznego
Klasa ta obejmuje:
-    chów i hodowlę bydła mlecznego,
-    produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.
Klasa ta nie obejmuje:
-    przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 10.51.