Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

22.22
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Klasa ta obejmuje produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych używanych do pakowania towarów:
-    torebek, worków, pojemników, pudełek, skrzynek, gąsiorów, butelek itp.
Klasa ta nie obejmuje:
-    produkcji toreb bagażowych i torebek, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 15.12.