Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.17
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Klasa ta obejmuje:
-    produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej, takiego jak: 
 •     kauczuk syntetyczny, 
 •     faktysy,
-    produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub kauczukopodobnych żywic (np. balata).