Produkcja nawozów i związków azotowych

20.15
Produkcja nawozów i związków azotowych
Klasa ta obejmuje:
-  produkcję nawozów:
 •   czystych lub mieszanych nawozów: azotowych, fosforowych lub potasowych,
 •   mocznika, surowych naturalnych fosfatów i surowych naturalnych soli potasowych,
-  produkcję powiązanych związków azotowych:
 •   kwasu azotowego, mieszanin nitrujących, amoniaku, chlorku amonu, węglanu amonu, azotynów i azotanów potasu.
Klasa ta obejmuje także:
-  produkcję ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik,
-  produkcję ziemi ogrodniczej będącej mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów.
Klasa ta nie obejmuje:
-  wydobywania guano, sklasyfikowanego w 08.91,
-  produkcji wyrobów agrochemicznych, takich jak pestycydy, sklasyfikowanej w 20.20.