Reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.20
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
Klasa ta obejmuje:
-  reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym,
-  reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo,
-  reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.
Klasa ta nie obejmuje:
-  reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 18.11, 18.12,
-  publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach grupy 58.2,
-  produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 59.11, 59.12, 59.13,
-  reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 59.12,
-  produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 59.20.