Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

18
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Dział ten obejmuje:
-    drukowanie książek oraz gazet i pozostałych periodyków, formularzy handlowych, kart z życzeniami i pozostałych materiałów, 
-    działalność usługową wspomagającą, taką jak: usługi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład. 

Działalność usługowa wspomagająca stanowi integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób (płyta drukarska, oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności, jest zawsze otrzymywany w wyniku powyższych czynności.

Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia obrazu z płyty, ekranu czy pliku informatycznego na nośnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkaninę lub drewno (litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia).

Pomimo, że drukowanie i działalność wydawnicza mogą być wykonywane przez tę samą jednostkę (np. gazeta), to coraz rzadziej te działalności są wykonywane w tym samym miejscu.
Dział ten obejmuje także reprodukcję zapisanych nośników, takich jak: CD, nagrania wideo, oprogramowanie na dyskach lub taśmach, płyty itp.
Dział ten nie obejmuje:
-    działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach Sekcji J.