Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

17.29
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Klasa ta obejmuje:
-  produkcję etykietek, 
-  produkcję filtrów z papieru i tektury,
-  produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyrobów z papieru i tektury,
-  produkcję korytek do jajek i podobnych form papierowych do pakowania produktów,
-  produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru,
-  produkcję kart z papieru i tektury stosowanych w maszynach żakardowych.
Klasa ta nie obejmuje:
-  produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 32.40,
-  produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej w 32.40.