Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.21
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Klasa ta obejmuje:
-  produkcję papieru falistego i tektury falistej,
-  produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,
-  produkcję składanych opakowań z tektury,
-  produkcję opakowań z tektury twardej,
-  produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,
-  produkcję worków i toreb papierowych,
-  produkcję segregatorów biurowych i podobnych artykułów.
Klasa ta nie obejmuje:
-  produkcji kopert, sklasyfikowanej w 17.23,
-  produkcji wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej (np. korytek do jajek, papierowych talerzy), sklasyfikowanej w 17.29.