Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

16
Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Dział ten obejmuje:
-    produkcję wyrobów z drewna, takich jak: wyroby tartaczne, sklejka, fornir,  opakowania drewniane, pokrycia podłogowe z drewna i korka, inne wyroby stolarskie i ciesielskie przeznaczone dla budownictwa oraz drewniane budynki prefabrykowane. 
Produkcja wyrobów z drewna obejmuje następujące operacje: piłowanie, heblowanie, obróbkę mechaniczną, laminowanie i łączenie (klejenie) drewna, które może być następnie pocięte lub obrobione za pomocą tokarki lub innych narzędzi służących do obróbki drewna.
Drewno konstrukcyjne lub pozostałe formy drewna przetworzonego mogą być wstępnie oheblowane lub wygładzone i zmontowane w wyrób końcowy, np. opakowania drewniane.
W ramach niniejszego działu jednostki sklasyfikowane są przede wszystkim w oparciu o specyfikę produkowanych wyrobów, z wyłączeniem tartaków oraz jednostek zajmujących się konserwacją drewna.
Dział ten nie obejmuje:
-    produkcji mebli, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach grupy 31.0, 
-    montażu drewnianego wyposażenia itp., sklasyfikowanego w 43.32, 43.33, 43.39.