Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

14.1
Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
Grupa ta obejmuje produkcję odzieży. Stosuje się dowolne materiały, które mogą być pokryte, impregnowane lub gumowane.