Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.95
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Klasa ta obejmuje:
-    produkcję włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, gdzie indziej niesklasyfikowaną w odpowiednich klasach działów 13 lub 14, obejmującą wiele czynności, procesów i odnoszącą się do wielu różnorodnych wyrobów.