Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.71
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Klasa ta obejmuje produkcję: 
-    chleba i bułek,
-    ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.
Klasa ta nie obejmuje:
-    produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, sklasyfikowanej w 10.72,
-    produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73,
-    podgrzewania wyrobów piekarskich do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach działu 56.