Uprawa roślin wieloletnich

01.2
Uprawa roślin wieloletnich
Grupa ta obejmuje:
-    uprawę roślin wieloletnich, tj. uprawę roślin, które rosną dłużej niż przez dwa sezony wzrostu, bez względu na to, czy rośliny te obumierają po każdym sezonie, czy też stale rosną,
-    uprawę roślin wieloletnich w celu produkcji nasion.