Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

10.6
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
Grupa ta obejmuje:
-    przemiał zbóż lub warzyw na mąkę i mączkę, 
-    przemiał, czyszczenie i polerowanie ryżu, 
-    produkcję mieszanek mąki.
Grupa ta obejmuje także:
-    przemiał metodą mokrą ziarna i warzyw, 
-    produkcję skrobi i wyrobów skrobiowych.