Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe

01.19
Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe
Klasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak:
-  uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych,
-  uprawa gryki,
-  produkcja nasion buraka pastewnego, z wyłączeniem nasion buraka cukrowego 
-  produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych,
-  uprawa kwiatów, 
-  produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych,
-  produkcja nasion kwiatów.
Klasa ta nie obejmuje:
-  produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 01.13.
-  uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 01.28.