ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

A
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Sekcja ta obejmuje działalności związane z:
-   eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, 
-   uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
-   chowem i hodowlą zwierząt, 
-   pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
-   pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.