Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk