Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse