Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster