Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord