Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler