Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær