Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten