Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten