Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni n.e.c.