Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana