Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

88.10
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
Į šią klasę įeina:
- vyriausybinių įstaigų ar privačių organizacijų, nacionalinių ar vietinių labdaros organizacijų ar specialistų - konsultantų socialinių, konsultacinių, rūpybos, nukreipimo į kitą instituciją ir panašių paslaugų pagyvenusiems ir neįgaliesiems asmenims jų namuose ar kitur veikla:
• pagyvenusių ir neįgaliųjų lankymas
• pagyvenusių arba suaugusių neįgaliųjų asmenų priežiūra dieną
• neįgaliųjų asmenų profesinė reabilitacija ir jų rengimas tam tikrai veiklai, kai švietimas yra ribotas
Į šią klasę neįeina:
- privalomojo socialinio draudimo programų finansavimo ir administravimo veikla, žr. 84.30 
- veikla, panaši į aprašytą šioje klasėje, tačiau susijusi su apgyvendinimu, žr. 87.30
- neįgaliųjų vaikų dienos priežiūra, žr. 88.91