Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla

87.20
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
Į šią klasę įeina protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis stacionarinės globos paslaugų, išskyrus licencijuotą gydymą ligoninėse, veikla. Ši globa užtikrina kambarį, maitinimą, globėjišką priežiūrą ir patarimus bei tam tikrą sveikatos priežiūrą. Čia taip pat įeina psichikos ligonių ir sergančiųjų priklausomybės ligomis stacionarinės globos ir gydymo paslaugų veikla.

Šią klasę įeina:
• alkoholikų ar narkomanų gydymo įstaigų veikla
• psichiatrinių reabilitacijos įstaigų veikla
• sutrikusios psichikos asmenų grupinių gyvenimo namų veikla
• protiškai atsilikusių asmenų globos namų veikla
• psichikos ligonių laikinos globos namų veikla
Į šią klasę neįeina:
- psichiatrinių ligoninių veikla, žr. 86.10
- socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu laikino gyvenimo namuose ir pan., žr. 87.90