Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42
Aukštasis (tretinis) mokslas
Į šią klasę įeina:
- šeštojo ir septintojo lygmens pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos aukštojo mokslo studijos
Į šią klasę taip pat įeina:
- aukštosios universitetinės meno mokyklos