Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą

85.41
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą
Į šią klasę įeina penktojo lygmens studijos, kurias baigus įgyjamas aukštesnysis išsilavinimas. Į šią klasę įeina mokymas baigus vidurinį mokymą, kuris negali būti prilygintas aukštajam mokslui. 
Pvz., papildomas mokslas baigus vidurinę mokyklą, siekiant pasiruošti aukštojo mokslo studijoms.