Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika

84.1
Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika
Į šią grupę įeina bendrasis valdymas (t.y. vykdomoji, įstatymų leidžiamoji, finansinė valdžia ir kt. visuose vyriausybės lygmenyse) bei socialinio ir ekonominio gyvenimo sričių priežiūrą.