Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

81.10
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Į šią klasę įeina veikla, susijusi su priežiūros paslaugų derinio kliento patalpose teikimu. Į šias paslaugas įeina vidaus valymas, techninė priežiūra, šiukšlių šalinimas, asmens apsauga ir sauga, pašto siuntimas, žmonių priėmimas, skalbimas ir paslaugos, susijusios su priežiūros operacijų kliento patalpose atlikimu. Šias paslaugas teikia vykdantysis personalas, kuris nėra susiję su kliento pagrindiniu verslu bei veikla ir nėra už juos atsakingas.
Į šią klasę neįeina:
- tik vienos priežiūros paslaugos teikimas (pvz., bendrųjų vidaus valymo paslaugų) arba paslaugos, susijusios tik su viena funkcija (pvz. šildymu) teikimas, žr. teikiamos paslaugos rūšį atitinkančią klasę
- aprūpinimas valdymo ir techniniu personalu, užtikrinančiu kliento įstaigos, tokios kaip, viešbutis, restoranas, kasykla arba ligoninė, veiklą, žr. šio veiklos vieneto vykdomos veiklos atitinkamą klasę
- kliento kompiuterių sistemų ir (arba) duomenų apdorojimo įrenginių valdymas ir eksploatavimas vietoje, žr. 62.03
- pataisos įstaigų veikla pagal sutartį arba už atlygį, žr. 84.23