Tyrimo veikla

80.30
Tyrimo veikla
Į šią klasę įeina:
- tyrimas ir seklių veikla
- visų privačių tyrėjų veikla, nepriklausomai nuo kliento tipo ir tyrimo tikslų