Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.20
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
Į šią klasę įeina:
- elektroninių apsaugos signalizavimo sistemų, tokių kaip, įsilaužimo ir gaisro signalizacijos, stebėjimas ar nuotolinis stebėjimas, įskaitant jų įrengimą ir techninę priežiūrą
- mechaninių ar elektroninių užraktų, seifų ir saugyklų įrengimas, remontas, rekonstravimas ir pritaikymas ryšium su tolesniu jų stebėjimu ar nuotoliniu stebėjimu

Gamybos vienetai, vykdantys šią veiklą, taip pat gali būti susiję su šių apsaugos sistemų, mechaninių ar elektroninių užraktų, seifų ir saugyklų pardavimu.
Į šią klasę neįeina:
- apsaugos sistemų, tokių kaip įsilaužimo ir gaisro signalizacijos įrengimas be tolesnio stebėjimo, žr. 43.21
- elektrinių apsaugos signalizavimo sistemų, mechaninių ar elektroninių užraktų, seifų ir saugyklų pardavimas specializuotose parduotuvėse be tolesnio stebėjimo, įrengimo ar techninės priežiūros paslaugų, žr. 47.59
- konsultantų saugos klausimais veikla, žr. 74.90
- viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo veikla, žr. 84.24
- raktų kopijų darymo paslaugos, žr. 95.29