Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Į šią klasę įeina:
- moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai gamtos mokslų ir inžinerijos srityje, kitokie nei biotechnologijos moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai:
• moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai gamtos mokslų srityje
• moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai inžinerijos ir technologijų srityje
• moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai medicinos mokslų srityje
• moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai žemės ūkio srityje
• gretutiniai moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai, labiausiai susiję su gamtos mokslais ir inžinerija