Finansinė išperkamoji nuoma

64.91
Finansinė išperkamoji nuoma
Į šią klasę įeina:
- išperkamoji nuoma, kai sutartyje numatytas nuomos laikotarpis beveik sutampa su laukiamąja turto naudojimo trukme, o nuomininkas, naudodamas jį, gauna visą naudą ir prisiima visą su jo naudojimu susijusią riziką. Turtas gali būti perduodamas (arba ne) kitam asmeniui. Ši išperkamoji nuoma apima visas arba iš esmės visas išlaidas, įskaitant palūkanas
Į šią klasę neįeina:
- operacinė išperkamoji nuoma klasifikuojama pagal nuomojamojo daikto tipą, žr. 77 skyrių