Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

62
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
Į šį skyrių įeina veikla, susijusi su specialių žinių ir įgūdžių taikymu informacinių technologijų srityje: programinės įrangos kūrimas, modifikavimas, testavimas ir išlaikymas; kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir programinę įrangą bei ryšių technologijas, projektavimas; užsakovo kompiuterių sistemų ir (arba) duomenų apdorojimo įrangos valdymas ir eksploatavimas vietoje; kita profesionali ir techninė su kompiuteriais susijusi veikla.