Televizijos programų rengimas ir transliavimas

60.20
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Į šią klasę įeina visos televizijos programos kūrimas, naudojant įsigytas (pvz., filmus, dokumentinius filmus ir kt.) ir savos gamybos laidas (pvz., vietines naujienas, reportažus iš įvykio vietos) arba jų derinį.
Šią televizijos programą gali transliuoti pats programos kūrėjas arba platinti trečioji šalis pvz., kabelinės televizijos paslaugas teikiančios bendrovės arba palydovinės televizijos paslaugų tiekėjai. Programos gali būti bendro arba specializuoto (pvz., riboto formato, tokios kaip naujienos, sporto įvykiai, švietimo arba jaunimui skirtos programos) pobūdžio. Į šią klasę įeina laisvai prieinamos arba tik abonentams teikiamos programos. Čia taip pat įeina pagal pareikalavimą teikiamos vaizdo kūrinių paslaugos.
Į šią klasę taip pat įeina duomenų perdavimas integruotas į televizijos laidų transliavimą.
Į šią klasę neįeina:
- televizijos programų elementų (pvz., kino filmų, dokumentinių filmų, reklaminių filmų) kūrimas, nesusijęs su transliavimu, žr. 59.11
- televizijos kanalų paketo komponavimas be programų sudarymo ir šio paketo platinimas, žr. skyrių 61