Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla

59.1
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
Į šią grupę įeina vaidybinių ir nevaidybinių kino filmų juostose, vaizdajuostėse, skaitmeniniuose diskuose (DVD) ar kitokiose laikmenose, įskaitant skaitmeninį platinimą, skirtų tiesiogiai rodyti kino teatruose ar transliuoti per televiziją, gamyba; pagalbinė veikla, tokia kaip filmų montavimas, iškarpymas, dubliavimas ir kt.; kino filmų ar kitos kino produkcijos (vaizdajuosčių, DVD ir kt.) platinimas kitokio verslo atstovams; taip pat jų demonstravimas. Į šį skyrių taip pat įeina kino filmų ar kitos kino produkcijos platinimo teisių įsigijimas ar pardavimas.