Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

58.1
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Į šią grupę įeina knygų, laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių, žinynų ir adresų knygų, kitokių darbų, tokių kaip nuotraukos, graviūros, atvirukai, tvarkaraščiai, blankai, plakatai ir meno kūrinių reprodukcijos, leidyba. Šie darbai apibūdinami intelektiniu kūrybiškumu ir paprastai yra autorių teisės saugomi.