Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

52
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
Į šį skyrių įeina sandėliavimas ir kita transportavimui būdinga veikla, tokia kaip transporto infrastruktūros eksploatavimas (pvz., oro uostų, uostų, tunelių, tiltų ir kt.), transporto agentūrų veikla ir krovinių tvarkymas.