Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

05
Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba
Į šį skyrių įeina požeminė ir atviroji kietajam kurui naudojamų naudingųjų iškasenų gavyba bei paruošiamieji darbai (pvz., rūšiavimas, valymas, presavimas ir kitas paruošimas būtinas transportavimui ir kt.), susiję su pardavimu.
Į šį skyrių neįeina koksavimas (žr. 19.10), anglių ar rusvųjų anglių kasybai būdingų paslaugų veikla (žr. 09.90) ir briketų gamyba (žr. 19.20).