Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba

46.52
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba
Į šią klasę įeina:
- elektroninių lempų ir vamzdžių didmeninė prekyba
- puslaidininkinių įtaisų didmeninė prekyba
- mikroprocesoriaus lustų ir integrinių grandynų didmeninė prekyba
- spausdintinių grandinių didmeninė prekyba
- neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių ir diskelių, magnetinių ir optinių diskų (kompaktinių diskų (CD), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD)) didmeninė prekyba
- telefono ir ryšių įrangos didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- įrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) didmeninė prekyba, žr. 46.43
- kompiuterių ir jų išorinės įrangos didmeninė prekyba, žr. 46.51